Referenční závod v průmyslové zóně František v katastru obce Horní Suchá.

V prosinci 2022 byl zahájen zkušební provoz závodu na výrobu biometanu a koncentrovaného organického hnojiva zpracováním bioodpadu, jako kuchyňské zbytky, gastroodpady, odpady z potravinařských závodů a další. V březnu 2023 začalo vtlačování biometanu do distribuční soustavy.

Závod zpracuje anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, které jsou v obalech. Obaly je technologie schopna vyseparovat. Zpracovatelská kapacita závodu je 20 000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3 200 000 m3 zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva.