Energetické centrum Horní Suchá

Zdroj: Archiv SFŽP ČR

Energetické centrum Horní suchá je unikátní závod, který dokáže zpracovat anaerobní digescí jakýkoliv odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, například zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně odpadů v obalech.

Díky možnosti separovat obaly od organických odpadů je koncept bioplynové stanice v Horní Suché jedinečný. Závod je schopný zpracovat až 20 000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3 200 000 m3 zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncetrovaného organického hnojiva, které vrací důležité živiny zpět do úrodné půdy.