Vytváříme energeticky nezávislá místa

Stavíme závody

Jako první v České republice stavíme závody na zpracování bioodpadu pomocí anaerobní digesce. Zpracováním bioodpadu bez možnosti přístupu vzduchu jsou závvody schopné zpracovat 20 000 tun odpadů ročně a vyrobit z něj 3 200 000 m3 biometanu a 1 200 tun organického hnojiva.

Software ve výrobě

Vytváříme vlastní know-how a software pro spouštění a řízení závodu na zpracování biologicky rozložitleného odpadu s výrobou biometanu a organického hnojiva.

Zpracováváme odpady

Jsme schopni zpracovat veškeré biologicky rozložitelné odpady, odpady z jídelen, restaurací, stravoven, prošlé potraviny (i v obalech), jedlé oleje a tuky, odpady z mlékáren, pekáren nebo cukráren.

Vyrábíme bioplyn

S trendem dnešní doby klademe důraz na výrobu bioenergetického paliva přeměnou z bioodpadu. Naše závody využívají nejvyspělejší technologie na produkci bioplynu, který lze distribuovat pomocí sítí pro zemní plyn nebo jej čerpat do aut na CNG jako bio CNG.

Vytváříme silnější půdu

Prostřednictvím certifikovaného 100% koncentrovaného organického hnojiva vracíme půdě zpět živiny. Naše hnojivo zlepšuje půdní bonitu, zvyšuje zemědělskou produkci a chrání proti erozi.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Používáme bezodpadovou technologii

Používána technologie je bezodpadová a dokáže zrecyklovat i potraviny v obalech nebo konzervách. Věnujeme maximální pozornost a úsilí tomu, aby každý odpad byl zpracován co nejefektivněji.

Přeměňujeme odpad na novou energii

Váš odpad je vstupní surovinou, kterou vracíme zpět do oběhového hospodářství. Zpracováváme širokou škálu bioodpadů od prošlých potravin, gastroodpadů až po suroviny nevhodné k další spotřebě a jedlých olejů a tuků.

Co jsou to gastroodpady?

Zpracováním gastroodpadů

Udáváme nový směr čisté technologie

Biometan (zelený zemní plyn)

vyrobený z biologicky rozložitelných odpadů je environmentálním palivem druhé generace, který je šetrný k přírodě a snižuje uhlíkovou stopu. Produkce proběhne v biotechnologický vyspělém závodu s výkonným bioreaktorem.

Organické hnojivo

revitalizuje půdu a navrací jí energii. Procesem postupné extrakce (SEV) bude hnojivo dále upravováno na zahuštěné koncentrované biologicky nezávadné certifikované hnojivo.