Vytváříme
energeticky
nezávislá místa

Vyrábíme bioplyn

S trendem dnešní doby klademe důraz na výrobu bioenergetického paliva přeměnou z bioodpadu. Naše závody využívají nejvyspělejší technologie na produkci bioplynu, který lze distribuovat pomocí sítí pro zemní plyn nebo jej čerpat do aut na CNG jako bio CNG.

Vytváříme silnější půdu

Prostřednictvím certifikovaného 100% koncentrovaného organického hnojiva vracíme půdě zpět živiny. Naše hnojivo zlepšuje půdní bonitu, zvyšuje zemědělskou produkci a chrání proti erozi.

Používáme bezodpadovou technologii

Používána technologie je bezodpadová a dokáže zrecyklovat i potraviny v obalech nebo konzervách. Věnujeme maximální pozornost a úsilí tomu, aby každý odpad byl zpracován co nejefektivněji.

Přeměňujeme odpad na novou energii

Váš odpad je vstupní surovinou, kterou vracíme zpět do oběhového hospodářství. Zpracováváme širokou škálu bioodpadů od prošlých potravin, gastroodpadů až po suroviny nevhodné k další spotřebě a jedlých olejů a tuků.

Udáváme nový směr
čisté technologie

Biometan (zelený zemní plyn)

vyrobený z biologicky rozložitelných odpadů je environmentálním palivem druhé generace, který je šetrný k přírodě a snižuje uhlíkovou stopu. Produkce proběhne v biotechnologický vyspělém závodu s výkonným bioreaktorem.

Organické hnojivo z bioodpadů

revitalizuje půdu a navrací jí energii. Procesem postupné extrakce (SEV) bude hnojivo dále upravováno na zahuštěné koncentrované biologicky nezávadné certifikované hnojivo.

Udáváme nový směr
čisté technologie

Biometan (zelený zemní plyn)

vyrobený z biologicky rozložitelných odpadů je environmentálním palivem druhé generace, který je šetrný k přírodě a snižuje uhlíkovou stopu. Produkce proběhne v biotechnologický vyspělém závodu s výkonným bioreaktorem.

Organické hnojivo z bioodpadů

revitalizuje půdu a navrací jí energii. Procesem postupné extrakce (SEV) bude hnojivo dále upravováno na zahuštěné koncentrované biologicky nezávadné certifikované hnojivo.

Naší vizí je energetická nezávislost na základě oběhového hospodářství. Naším plánem je vybudovat nezávislá místa, které jsou technologický samostatné a produkují čistou energii. Věříme, že postupně budeme zpracovávat stále širší škálu odpadů, které se do té doby nedaly jinak využívat. Chceme udávat nový trend ve zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Fotografie závodu