Energetické centrum Kolín

Předmětem předkládaného projektu je vybudování fermentační stanice, centra na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, které bude sloužit k výrobě biometanu a koncentrovaného hnojiva. Vyrobený bioplyn bude vyčištěn na kvalitu biometanu a částečně využit v kogenerační jednotce pro vlastní potřebu elektřiny a tepla. Záměr je lokalizován na ploše nové průmyslové zóny Ovčáry u Kolína v katastru obce Ovčáry. Vzniklý digestát bude koncentrován a využit jako hnojivo na ZPF.

Model řešení fermentační stanice EC Horní Suchá, ze které vychází projekt výstavby EC Kolín Ovčáry.

Umístění Energetického centra Kolín Ovčáry: