Projekty

Energetická centra (EC) jsou závody zpracovávající anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, které jsou v obalech. Obaly je technologie schopna vyseparovat. Zpracovatelská kapacita jednoho závodu je 20.000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3.200.000 m3 zeleného zemního plynu a 1.200 tun koncentrovaného organického hnojiva.

Momentálně pracujeme na dalších lokalitách a hledáme nové partnery a místa.

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat!

Použitá technologie zajišťuje regionům dlouhodobý rozvoj a splnění zákonných povinností v oblasti nakládání s komunálními odpady.