Bioodpady obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možno stabilizovat a výhodně uvádět zpět do přírodního koloběhu.

Použitá technologie je v současné době jedna z nejlepších dostupných a je neutrální k životnímu prostředí.

Inovativnost závodu je založena na vysokém stupni rozkladu organické složky bioodpadu a vysoké výtěžnosti biometanu z bioplynu.

VYBAVENÍ

HORIZONTÁLNÍ FERMENTORY

Naše závody jako jediné v České republice využívají horizontální fermentory. Pro účinné odbourání biologicky rozložitelných látek v surovinách bude použita v navrhovaném zařízení dvoustupňová fermentace. První stupeň fermentace se bude skládat ze čtyř kusů horizontálních rourových fermentorů o celkovém objemu 800 m3 .

Konstrukce horizontálních fermentorů je zvolena především proto, že umožňuje efektivnější organický rozklad, kterého se dosahuje řízeným způsobem proudění v nádrži a dále umožňuje použití substrátů se zvýšeným obsahem sedimentu a rušivými látkami, které jsou z fermentoru snadno odstranitelné, aniž by docházelo k přerušení procesu fermentace.

DOFERMENTOR

Druhý stupeň fermentace bude probíhat v dofermentoru o objemu 3185 m3 . Do dofermentoru bude přiváděn ( přepadem ) částečně prokvašený substrát z rourových fermentorů. Tento substrát se v dofermentoru nechá ještě určitou dobu dále prokvasit tak, aby bylo dosaženo maximálního rozkladu ( minimalizace zápachu ) a s tím souvisejícího energetického výnosu. Zvolená technologie dvoustupňové řízené fermentace umožňuje odbourání ( přeměnu na bioplyn ) více než 90 % rozložitelných látek v substrátu.

HYGIENIZACE

Součástí navržení bioplynové stanice bude hygienizace vstupních materiálů, tj. tepelné zpracování při teplotě 72 °C po dobu jedné hodiny, přičemž velikost částic nesmí být větší než 12 mm.

Hygienizace je navržena na konci procesu tak, aby nešla obejít a veškeré materiály podléhající nutnosti hygienizace byly hygienizovány. V případě navrhované technologie výroby je z bezpečnostních důvodů používána hygienizace až na konci procesu, kdy je hygienizován veškerý objem zfermentovaného materiálu z dofermentoru.

BIOFILTR

Navrhované zařízení pro čištění odpadního vzduchu bude dvoustupňové a bude složeno z tzv. pračky vzduchu a z vlastního biofiltru s filtrační náplní.

Vzduchová postřiková pračka bude plnit dvě funkce. Jednak bude sloužit ke stálému zvlhčování odpadního vzduchu až k hranici nasycení. Tím se zamezí vysušení hmoty ( náplně ) biofiltru. Za druhé se absorbují a odloučí v této neutrálně provozované postřikovací pračce pevné látky a vodou rozpustné látky obsažené v odpadním vzduchu.

Následně bude procházet předběžně vyčištěný odpadní vzduch vlastním biofiltrem. Ten bude proveden jako kompaktní filtr v uzavřené a tlakotěsné konstrukci a z technologických důvodů bude provozován v „downstream“ systému ( proudění vzduchu odpovídá směru postřiku filtrační hmoty ). Pro správné udržení optimální vlhkosti biofiltračního materiálu v kompaktním biofiltru bude zabudováno automaticky řízené zavlažovací zařízení s jemně rozprašovacími tryskami.