V rychlé se měnícím a globálně komplexním světě náš úspěch závisí na tom, jak spolehlivě
dodržujeme naše vlastní principy; čestné a odpovědné jednání, spolehlivost a udržování

ekologických hodnot.

Každým rokem končí na skládkách desítky tisíc tun bioodpadů, které nejsou nijak využité.
Použitím vhodné technologie dokážeme biologicky rozložitelné bioodpady nejen materiálově
i energeticky využít, ale zároveň je zpracovat šetrným způsobem k životnímu prostředí.

Z odpadů, které by se za jiných okolností promarnily, vyrobíme čistou energii v podobě
zeleného zemního plynu, který se ještě následně upraví na bioCNG. Takto vyrobené pohonné
hmoty se považují za palivo druhé generace.
Druhým produktem je koncentrované organické hnojivo, které díky unikátnímu složení
zvyšuje bonitu půdy a chrání ji před erozí.